Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Conform de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) zijn de opleidingsspecifieke rechten en plichten van de studenten enerzijds, en van de Universiteit Utrecht anderzijds, vastgelegd in de Onderwijs- en Examenregeling (OER). De OER beschrijft onder andere de doelstellingen van de opleiding, de globale structuur en inhoud van het onderwijsprogramma en de examen- en tentamenregelingen. Zie de bijlage onderaan deze pagina voor de OER van BMW.