Privacyverklaring Universiteit Utrecht

De opleiding Biomedische wetenschappen wil op een zorgvuldige manier omgaan met persoonsgegevens van alle studenten. De nieuwe privacyregels zijn daarbij van cruciaal belang.

In de privacyverklaring van de Universiteit Utrecht kun je lezen over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe je je privacyrecht kunt uitoefenen en nog andere informatie die van belang kan zijn. 

Verder staat er in de verklaring ook dat de Universiteit Utrecht handelt binnen de grenzen van de wet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De privacyverklaring van de Universiteit Utrecht kun je hier lezen: https://www.uu.nl/organisatie/privacyverklaring-universiteit-utrecht.