Richtlijnen gebruik social media

Het UMC Utrecht heeft een aantal richtlijnen opgesteld rondom het gebruik van social media. Deze richtlijnen gelden voor alle studenten van de Universiteit Utrecht en studenten die in het UMC Utrecht studeren en/of stage lopen, waaronder BMW-studenten.

Voor studenten gelden de volgende regels:

  1. Doe niets op social media wat jou, je docenten, medestudenten of patiënten kan schaden.
  2. Respecteer auteursrecht en portretrecht. Plaats nooit beelden (foto/film/animatie), audiofragmenten of teksten van colleges en ander onderwijsmateriaal, zonder uitdrukkelijke toestemming van de docent of medestudent.
  3. Wees je bewust van het karakter van social media. Alles wat je op social media plaatst, is in de meeste gevallen direct leesbaar voor de buitenwereld en bovendien moeilijk volledig te verwijderen.
  4. Ga correct om met het merk UMC Utrecht. Alleen zogenoemde corporate/bedrijfsaccounts voeren het logo en de huisstijl. 
  5. Geef aan dat je geen officiële woordvoerder bent. Het moet duidelijk zijn dat je de uitspraken op persoonlijke titel doet.
  6. Beveilig je account. Gebruik tweestapsverificatie om je accounts te beveiligen.
  7. Meld berichten waarin onjuiste of schadelijke informatie wordt verstrekt over het UMC Utrecht bij je opleiding of bij team Communicatie.
  8. Meld ongewenst gedrag bij Bureau Ombuds- en vertrouwenszaken van het UMC Utrecht.

Studenten die zich niet aan deze richtlijnen houden, worden daarop aangesproken.

Een uitgebreidere toelichting van de regels lees je in het onderstaande document.