Richtlijnen gebruik social media

Het UMC Utrecht heeft een aantal richtlijnen opgesteld rondom het gebruik van social media. Deze richtlijnen gelden voor alle studenten van de Universiteit Utrecht en studenten die in het UMC Utrecht studeren en/of stage lopen. Dus ook voor BMW studenten!

Voor studenten gelden de volgende regels:

  1. Doe niets op social media wat jou, je docenten, medestudenten of patiënten kan schaden.
  2. Respecteer auteursrecht en portretrecht. Plaats nooit beelden (foto/film/animatie), audiofragmenten of teksten van colleges en ander onderwijsmateriaal, zonder uitdrukkelijke toestemming van de docent of medestudent.
  3. Wees je bewust van het karakter van social media. Alles wat je op social media plaatst, is in de meeste gevallen direct leesbaar voor de buitenwereld en bovendien moeilijk volledig te verwijderen.
  4. Ga correct om met het merk UMC Utrecht. Alleen zogenaamde corporate accounts voeren het logo en de huisstijl. 
  5. Geef aan dat je geen officiële woordvoerder bent. Het moet duidelijk zijn dat je de uitspraken op persoonlijke titel doet.
  6. Meld berichten waarin onjuiste of schadelijke informatie wordt verstrekt over het UMC Utrecht, je docenten of medestudenten bij je opleiding.

Studenten van wie wordt geconstateerd dat zij zich niet aan deze richtlijnen houden, worden daarop aangesproken.

Een uitgebreidere toelichting van de regels lees je in het volgende document:

Richtlijnen social media 2019-2020.pdf291.3 KB