Niet behaalde cursussen

Binnen de UU is afgesproken dat indien een student aan alle inspanningsverplichtingen van een cursus heeft voldaan, maar desondanks geen voldoende (5,5 of hoger) heeft gescoord, de student:

  • bij een eindbeoordeling van 4.0 of hoger (zie OER 5.4.1), éénmalig in de gelegenheid wordt gesteld om door middel van aanvullende toetsing de onvoldoende alsnog om te zetten in een voldoende. Bij een voldoende komt de student niet in aanmerking voor aanvullende toetsing. De aanvullende toetsing vindt plaats in de onderwijsvrije weken: week 51 en week 1 voor Periode 1, week 16 voor Periode 2, week 27 voor Periode 3 en in augustus voor Periode 4.
  • bij een eindbeoordeling lager dan een 4.0, niet meer in aanmerking komt voor een aanvullende toetsing. Indien een student geen recht heeft op aanvullende toetsing moet deze student de cursus, in het geval van een verplichte cursus, het volgende studiejaar opnieuw volgen. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat bij een cursus met een beperkte onderwijscapaciteit het onderwijs alleen opnieuw gevolgd kan worden in overleg met de cursuscoördinator. Voor sommige cursussen kan dus gelden dat alleen de hoorcolleges opnieuw gevolgd kunnen worden. Het is echter niet verstandig om in dezelfde timeslot ook nog een andere cursus te volgen. Overleg dit soort beslissingen altijd met een studieadviseur. Indien een keuzecursus opnieuw moet worden gevolgd, kan de student er ook voor kiezen om een andere keuzecursus te volgen. Dit is geen probleem zolang er nog wel wordt voldaan aan alle examenverplichtingen.

Let op: als je in het derde jaar of hoger zit, maar nog een onvoldoende hebt staan voor een verplicht vak uit jaar 1, dan moet je al het onderwijs van deze cursus opnieuw volgen (zie OER artikel 4.5).